Donaties

Van diverse verenigingen, instanties e.d. ontvingen wij spontaan donaties.
Wilt u ook een bedrag overmaken aan de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst, dan kan dat door uw gift over te maken op rekeningnummer 13 49 99 924 t.n.v. H.B. Luimes KWF kankerbestrijding Bronckhorst.

Meer weten? mail naar sponsoring@samenloopvoorhoopbronckhorst.nl