Loop mee!

Wat wordt van een team verwacht?

Ten eerste: het evenement moet voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht zijn leeftijd en/of handicap. Het doet er niet toe hoeveel of hoe snel iemand wandelt. De enige vereiste is dat minimaal 1 persoon (het mogen er voor de gezelligheid dus ook meer zijn) bezig is met de 24 uurs wandel-estafette.
Ons advies is om een team samen te stellen met ongeveer 15 personen. Dit kunnen familieleden, vrienden, buren, kennissen of b.v. collega’s zijn. Maar je kunt ook binnen een (sport)vereniging een team vormen.

De bedoeling is dat het team gesponsord deel gaat nemen aan het evenement. Op welke manier is afhankelijk van de creativiteit van het team. Je kunt bijvoorbeeld:
• Klussen uitvoeren bij anderen .
• Een feest organiseren  t.b.v. het goede doel.
• Producten maken of bakken en deze verkopen
• Maar ook heel eenvoudig collecteren tijdens visites en/of feestjes.
• Ook is de mogelijkheid er om zakken voor de kaarsenceremonie te verspreiden.
Een vrijwillige bijdrage wordt ook als teamsponsoring gezien. Maar er is ongetwijfeld nog veel meer te bedenken.

Ook is het de bedoeling dat het team een braderieachtige activiteit bedenkt die tijdens het evenement uitgevoerd gaat worden. Ook hier zijn vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:
• Div. spelletjes zoals sjoelen, darten, rad van fortuin, grabbelton, enz.
• Zelfgemaakte producten verkopen
• Schminken
• Lichaamsverzorging
Ook hier is met een beetje creativiteit nog heel veel te bedenken.

Daarnaast is het sfeerverhogend als een team zich ludiek presenteert.
De teamcoördinator zal de ideeën coördineren zodat er een verscheidenheid van activiteiten gaat plaatsvinden.

Op de pagina Formulieren vindt u een aantal wegwijzers en aanmeldingsformulieren.

Wilt u meer weten stuur dan een mailtje naar teams@samenloopvoorhoopbronckhorst.nl