Saamhorigheid levert €92.000,= op

door Dirk Hiddink

De 2e editie van de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst zit er weer op.
Na maanden van voorbereiding en een weekje opbouwen was het dan eindelijk 15 juni. Angstvallig werd in de week voorafgaand het weerbericht in de gaten gehouden, want deze veranderde bijna elke dag. Maar uiteindelijk werkte ook het weer mee. Een klein buitje tussen middag mocht de pret niet drukken.
We startten de SamenLoop voor Hoop om 14.00 uur met een druk bezochte survivorbijeenkomst in de kantine. De survivors werden verwelkomd door de voorzitter met de woorden dat zij het toonbeeld van de toekomst zijn voor de mensen die de diagnose kanker te horen krijgen. Na deze bijeenkomst vond de officiële opening van de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst plaats. De voorzitter en de ambassadeur burgemeester Aalderink spraken alle aanwezige lopers toe. Om 15.00 uur precies ging de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst van start.

Door de medewerkers van Ideaal werd een 24 uur durend entertainment programma aangeboden. Diverse bands, koren, dansgroepen en cabaret verleenden hieraan belangeloos hun medewerking. Ook op het terrein werden de meest uiteenlopende activiteiten ontplooid door de deelnemende teams. Dit om de vele bezoekers te vermaken. Het was zaterdag gezellig druk op het terrein. Tijdens de kaarsenceremonie ‘s avonds om 23.00 uur waren er veel bezoekers aanwezig. Deze indrukwekkende ceremonie werd verzorgd door Christien Ferrari met medewerking van muziekvereniging Union uit Zelhem en Buitengewoon! (Anja den Bakker en Eelco Schuijl). Speciaal voor onze kaarsenceremonie had Anja den Bakker samen met een aantal tekstschrijvers teksten geschreven op bestaande liederen, die tijdens de ceremonie werden gezongen. Buitengewoon! heeft deze liederen en enkele andere nummers op een CD uitgebracht. Deze is vanaf afgelopen zaterdag te koop.

Ook tijdens de nachtelijke uren was het gezellig op het terrein, en voor een ieder het wist kwam de zon al weer op voor de aanvang van de volgende dag. De zondag begon rustig maar al voor het middaguur was het wederom gezellig druk. Vanaf 14.30 uur kreeg iedere samenloper een roos aangeboden door de organisatie en werd gezamenlijk de laatste ronde gelopen. Dit was een zeer bijzondere ronde, de ontlading was enorm.

Na deze ronde volgde een woord van dank van de voorzitter en de ambassadeur van de SamenLoop. Hierna maakte de penningmeester de voorlopige opbrengst  van € 92.000 bekend, dit bedrag werd symbolisch overhandigd aan Jan Puthaar (regiocoördinator van het KWF-kankerbestrijding). De SamenLoop werd afgesloten door gezamenlijk nog eenmaal het SamenLooplied te zingen, onder begeleiding van Buitengewoon!

Een woord van dank aan alle deelnemers, vrijwilligers, commissieleden, sponsors en de mensen van Sportvereniging Socii. Hieruit blijkt dat de saamhorigheid in de gemeente Bronckhorst groot is en dat deze saamhorigheid heeft geleid tot dit voorlopig prachtig resultaat. Een resultaat waarop iedereen die heeft deelgenomen trots mag zijn. Namens de gehele organisatie wil ik nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt deze geweldige SamenLoop voor Hoop in Bronckhorst te kunnen organiseren.

Bronckhorst e.o.: bedankt !

Herman Luimes

Voorz. SamenLoop voor Hoop Bronckhorst.

Ga terug

Samenloopteams op Winterse pleinfeesten in Hengelo

Vrijdagavond 14 december zijn 3 samenloopteams aanwezig op de Winterse pleinfeesten in Hengelo.

In het centrum staat het team Vage Kennissen met leuke hebbedingen, broodjes knakworst en warme koffie. Het team Akkerwinde heeft kerststukjes, windlichtjes, glühwein, nieuwjaar rolletjes ,cup cakes en kaarten. En bij het team van de Fam. Lubbers kunnen kinderen grabbelen in de grabbelton en is er touwtje trekken voor volwassenen.

Kom vrijdagavond van 17.00 tot 21.00 uur ook even naar Hengelo, neem een kijkje bij de teams en sponsor zo de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 2013

Mutsenklup en Go op de Zelhemse kerstmarkt

Al menig team is druk in de weer met acties om geld in te zamelen. Zo staat de Mutsenklup & Go komende zondag, 9 december a.s. van 13:00 tot 17:00 uur, op de kerstmarkt in Zelhem.
Zij zullen daar de SamenLoop voor Hoop Bronckhorst promoten. Bezoekers kunnen kaarsenzakken kopen, een kaarsje aansteken of popcorn kopen om het team te steunen.

nestkastje annex voederhuisje

SamenLoop voor Hoop Vogelhuisjes actie

De Firma Wildkamp Zutphen steunt het team Vreugdewippers door van elk verkocht vogelhuisje €5,= af te dragen voor het goede doel.

Lees meer...

Oproep aan teams

Als uw team een actie gaat houden om geld in te zamelen, bijv. kerstbakjes verkopen. Laat dit dan tijdig vooraf aan ons weten. Wij zullen dit dan melden op onze site en Radio Ideaal zal het melden tijdens haar uitzendingen. Daarnaast ontvangen wij graag na uw activiteit een fotootje van uw actie, die plaatsen we dan ook weer op onze website.

U kunt uw actie melden via een mailtje naar publiciteit@samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

promotie tijdens Blubberrun

Promotie SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Inmiddels draait de organisatie op volle toeren. De commissies vergaderen met enige regelmaat om ideeën voor de komende samenloop door te spreken en de werkzaamheden te verdelen.

Lees meer...

personeel Hoveniersbedrijf Gebr. Arends te Wichmond overhandigt 500 euro

Personeel Gebr. Arends sponsort

In het mooie weekend van 15 en 16 september jl. hebben we op de Open Tuin Dagen 2012 van de Gebr. Arends met een stand mogen staan om zo aandacht te vragen voor ons evenement van volgend jaar.

Lees meer...

Kick-off SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 2013

Op zaterdag 8 september jl. was het zover; de Kick-off SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 2013.
Het bestuur is er in geslaagd een compleet team van vrijwilligers te vinden die diverse commissies gaan vormen om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Lees meer...